Creator Ośrodki Medyczne

Our staff


About the specialist

Professor Włodzimierz Jarmundowicz MD PhD Habilitated

neurosurgeon