Creator Ośrodki Medyczne

„Zimno we Wrocławiu, które leczy” – Gazeta Wrocławska.

II Kongres Polskiego Towarzystwa Krioterapii – artykuł w Gazecie Wrocławskiej

Artykuł prasowy poświęcony zagadnieniu krioterapii, który ukazał się na łamach Gazety Wrocławskiej, nawiązujący do mającego się odbyć w najbliższym czasie II Kongresu Polskiego Towarzystwa Krioterapii, organizowanego wspólnie wraz z Creator Sp. z o.o.

"Zimno we Wrocławiu, które leczy" - Gazeta Wrocławska